Уладзімір Садоўскі:

“Атвлекіцесь ат элітарнай ліцературы, гаспада, я знайшоў для вас хіт – сацыяльна-бытавы дэтэкціў “Я прыду за табой у аўгусце” Камілы Цень.

Кніга напісана на чыстай трасянцы, нават я так не магу пісаць, бо праскаківают ліцературна-нармаціўныя словы. Сюжэт просты як пяць дэнамініраваных капеяк: у адзін не очэнь прэкрасны дзень кантарлёр мінсктранса Зінаіда Юр’еўна абнаружывает у тралейбусе труп мужчыны. Прыбыўшая на месца міліцыя рэшает, што прычына смерці прастая бытавуха – напіўся, паваліўся, сеў у тралейбус і забіўся, але Юр’еўна так не думает, ана начынает собственнае расследаваніе і па ходу цекста раскручывает складаны клубок прычынна-следственных связей, прывёўшых да смерці пасажыра

Можэт как дэтэкціў кніга і не блешчыт, няма крутых сюжэтных хадоў і глаўны падазрэваемы хоць і не так ачэвідзен, але ўсё-ткі не вызывает удзіўленія. Усю цікавасць да кнігі цягнет на сваіх хрупкіх плячах глаўны персанаж – кантралёрша Зінаіда Юр’еўна. Чытаючы кнігу чытацель как бы пагружаецца ва ўнутраны мір мыслей звычайнай рабочай жэншчыны з Завадскога раёна сталіцы і відзіт праісхадзяшчае яе простым, але ат этава не менее острым узглядам. Безуслоўна, гэты вобраз глаўная фішка дэтэкціва.

Кніга небальшая і пры жэланіі чытаецца за адзін прысест, таксама трэба сказаць, што кніга пакуда што сушчэствует толька в электроннам відзе.”

Пачытаць урыўкі з кнігі можна тут: главу першую і главу утарую.