Нават мясцовага настаўніка Міхасёнка, які друкаваўся ў перыядычным друку, а ў канцы жыцця выдаў кнігу-зборнік, ніхто не зваў Паэтам. Сярод мясцовых ён так і застаўся Пеўнікам, бо па першай адукацыі выкладаў у Дубраўскай сярэдняй школе музыку і спевы.

Пра п’янства, абжорства, амурныя справы

Дык чаму ж людзі ўсё-ткі згаданага чалавека называлі Паэтам? Ды таму, што ён на хаду складваў кароценькія вершы, з некалькіх рыфмаваных радкоў. Эпіграмы. Былі яны вострыя, з’едлівыя, з сатырай і гумарам. Перападала ўсім, хто быў побач – супрацоўнікам, суседзям, непасрэднаму начальству. Высмейвалася п’янства і абжорства, падман і плёткі. Зладзейства, ашуканства, зайздрасць. Амурныя справы. Усё сцякалася ў рыфмаваныя радкі. Часта гэтыя рыфмы  былі, як укол шпагі. Не шкадаваў і сябе. Вядома, не ўсім падабаваліся падобныя вершы, бо каму ж падабаецца праўда.

Рэалізаваць талент

А дзе ж высокае, узвышанае? Усё гэта было ў першых юначых вершах. Але яны, пасланыя да друку, атрымалі такую крытыку, што не тое, каб пісаць, але і за ручку брацца не захочацца. Ён больш і не браўся. А вось вусная творчасць засталася. Свае вершы Паэт мог чытаць у любым месцы – у магазіне, на прыпынку электрычкі, у электрычцы. Аднойчы і я быў сведкам такога імправізаванага выступлення. Мяне зачапіла ўпамінанне ў ягоных вершах грэчаскіх філосафаў. Тады я запытаўся, дзе ён вучыўся. Паэт ўздыхнуў і сказаў, што скончыў першы курс філфака педінстытута. Значыць, здольнасці ў чалавека ўсё ж былі.Як важна ў жыцці, каб кожны рэалізаваў свой талент, бо колькі ў нас людзей з задаткамі паэтаў, мастакоў, спевакоў, музыкаў?!