Прыродазнаўчыя спецыяльнасці

Назва спецыяльнасці

Прахадны бал у 2015 годзе

Прахадны бал у 2014 годзе

“Прыкладная інфарматыка (напрамак – праграмнае забеспячэнне камп’ютэрных сістэм)”

357

350

“Хімія лекавых злучэнняў”

356

334

“Актуарная матэматыка”

354

370

“Інфарматыка”

351

334

“Камп’ютарная бяспека (напрамак – матэматычныя метады і праграмныя сістэмы)”

342

321

“Геаграфія (напрамак – геаінфармацыйныя сістэмы)”

336

272

“Эканамічная кібернетыка”

331

320

“Хімія высокіх энергій”

319

314

“Космааэракартаграфія”

317

256

“Матэматыка і інфармацыйныя тэхналогіі (напрамак – вэб-праграмаванне і інтэрнэт тэхналогіі)”

316

311

Сацыяльна-гуманітарныя і эканамічныя спецыяльнасці

Назва спецыяльнасці

Прахадны бал у 2015 годзе

Прахадны бал у 2014 годзе

“Міжнароднае права”

383

369

“Міжнародныя адносіны”

378

364

“Лінгвакраіназнаўства”

377

361

“Бізнэс-адміністраванне”

374

371

“Лагістыка”

370

363

“Кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі”

369

366

“Сусветная эканоміка”

367

371

“Эканамічнае права”

362

325

“Менеджмент (напрамак – міжнародны менеджмент)”

359

351

“Фінансы і крэдыт”

358

337

Творчыя спецыяльнасці

Спецыяльнасць “Журналістыка” 

Напрамак

Прахадны бал у 2015 годзе

Прахадны бал у 2014 годзе

Аўдыёвізуальная

382

365

Міжнародная

346

341

Вэб-журналістыка

344

327

Менеджмент сродкаў масавай інфармацыі

340

342

Друкаваныя СМІ

338

311

Літаратурная праца

323

269

Спецыяльнасць “Дызайн”

Напрамак – камунікатыўны дызайн  264 (у 2014 г. – 227);

Напрамак – прадметна-прасторавага асяроддзя) 242 (у 2014 г. – 244).

Ва ўніверсітэты паступалі, набраўшы 71 бал з 400 (+папярэднія прахадныя балы на бюджэт)

Галоўныя ВНУ краіны агучылі новыя цэны на платнае навучанне