Мяркуючы па надпісу “Здесь, в бывшем Лазовецком лесу…”, помнік ставіўся на высечцы.